Hjemmeristede kaffebønner til filterkaffe

Nu er jeg desværre ikke indehaver af en espresso-maskine, så herhjemme kører vi filterkaffe på en helt normal, dog udmærket, kaffemaskine. Hjemmeristede kaffebønner fungerer heldigvis også rigtigt fint til filterkaffe….


Ristning af Costa Rica Terrasú

Kaffe: Costa Rica Terrasú fra risteriet.dk

Dette var første ristning med denne bønne. Jeg valgte at bruge samme opsæt som i tidligere ristninger …


Kafferistning – eksperimenter med temperaturen

Efter forskellige steder at have set, at man kan graduere temperaturen under ristningen, besluttede jeg at eksperimentere med dette.


Ovn-temperatur ved kafferistning

Min ovn holder mig for nar. Og det gør din måske også. I mine tidligere forsøg på kafferistning i ovn, fik jeg varierende resultater. Det viste sig nu at temperaturen i ovnen var helt i skoven….


Securing Raspberry Pi

(Work in progress) To harden the security of the Raspberry Pi, I did: Add a new user su adduser bob Adjust sudo rights sudo visudo Comment out the group sudo line #%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL Comment out the pi line, and add sudo rights for your own user: #pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL bob ALL=(ALL:ALL) /bin/su Save…


WordPress installation on Raspberry Pi

Installation of WordPress on a Raspberry Pi is simple. If I recall correctly, the following is what made this site running. From a terminal, as a root user, run the following commands: apt-get install httpd apache2 php5 libapache2-mod-php5 apt-get install mysql-server wordpress ln -s /usr/share/wordpress /var/www/wp To install the WordPress database, run: cd /usr/share/doc/wordpress/examples/ gunzip setup-mysql.gz…


Kafferistning

Kaffe: Indonesien Java fra risteriet.dk (er ikke længere i deres webshop). Ved at riste sin egen kaffe kan man opnå en smag der langt overgår supermarkedets kaffe. Det grundlæggende om kafferistning kan man finde mange steder – her vil jeg blot nævne hvordan jeg rister min. Mængde, g 310 Temperatur 250 (kold bageplade) Vendt Pladen vendt…